O WYN

Słownik  Words You Need  (WYN  [ˌdʌblju: ˌwai  'not])  ma cel praktyczny;

ma pomóc uczącym się angielskiego, których językiem ojczystym jest polski,

poszerzyć standardowe słownictwo angielskie,

zwłaszcza w jego brytyjskiej odmianie (British English).

 

W WYN położono nacisk na gromadzenie odpowiednich zestawień słów,

ułatwiających ich zapamiętywanie, utartych wyrażeń, związków frazeologicznych,

przydatnych w budowaniu wypowiedzi dotyczących różnych
dziedzin życia (polityka, gospodarka, kultura).

 

Źródłem WYN są najważniejsze słowniki współczesnego języka angielskiego

(dla ujednolicenia pisowni i wymowy podstawowe znaczenie ma

VIII wyd. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010),

wydawnictwa encyklopedyczne  (np. Britannica Concise Encyclopedia, 2006),

słownikowe (np. Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, pod red A. Rooma, 2001,

serie słowników tematycznych wydawanych przez Oxford University Press i Cambridge University Press),

prasa brytyjska, zwłaszcza „The Economist”, „The Daily Telegraph”, „The Guardian” i „The Times Literary Supplement”

strona internetowa BBC, a także współczesna literatura anglojęzyczna.

 

W opracowywaniu polskiej części WYN dużą pomoc stanowią

słowniki Wydawnictwa Naukowego PWN, m.in. Wielki słownik ortograficzny, pod red. E. Polańskiego (2008)

i Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego (2007).

 

Przy wykorzystaniu możliwości internetu (linki wewnętrzne i zewnętrzne),

WYN zapewnia szybki dostęp do potrzebnych słów i informacji,

przybierając formę słownika-leksykonu.

 

Uwaga! Prezentuję wersję testową słownika

  

   Happy WYNing!

     Grzegorz Kramarek

 

kontakt:  grzegorzkramarek@gmail.com

 

 

    ON/ OFF